Już prawie to mamy – Uzdrowisko Latoszyn Zdrój

Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, że rozporządzenie, które zostało zatwierdzone przez Radę Ministrów, w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej sołectwu Latoszyn i sołectwu Podgrodzie położonym na obszarze gminy Dębica zostało właśnie podpisane przez Premiera i opublikowane. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Oznacza to, że wieloletnie starania Wójta Gminy Dębica aby Latoszyn stał się uzdrowiskiem zostaną niebawem zrealizowane.  Jak mówi Wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosz „status uzdrowiska otwiera całkiem nowe perspektywy, bo nie chodzi tylko o prestiż, ale też o możliwość pozyskiwania pieniędzy na dalszy rozwój Łazienek, ale także inwestorów, którzy chcieliby ulokować tu kapitał i np. wybudować hotele i pensjonaty”.

Rozwój Latoszyna cieszy nie tylko władze Gminy Dębica, ale i mieszkańców. Jest to miejsce, do którego chętnie wracają i gdzie można nie tylko zadbać o zdrowe ciało, ale i ducha. Coraz więcej inwestycji, coraz więcej atrakcji- władze Gminy starają się jak mogą, żeby pozyskać środki na rozwój Latoszyna i dlatego tak bardzo wyczekują na nadanie statusu uzdrowiska, który otworzy drzwi do nowych możliwości jego rozwoju.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/juz-prawie-to-mamy—uzdrowisko-latoszyn-zdroj-2980.html