Jubileuszowy Wojewódzki Rajd Pieszy

Jubileuszowy Wojewódzki Rajd Pieszy

Jubileuszowy Wojewódzki Rajd Pieszy

08 listopada 2022

Oświata

Zespół Szkół Specjalnych już po raz dziesiąty zorganizował Wojewódzki Rajd Pieszy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Oficjalnego otwarcia wydarzenia, które odbyło się w Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy, dokonał Piotr Chęciek Starosta Dębicki.

Uczestnicy rajdu w tym roku podziwiali jesienną przyrodę w okolicy Latoszyna. Jedną z atrakcji było zwiedzanie uzdrowiska Latoszyn-Zdrój, w tym tężni oraz pijalni wód. Po ciepłym posiłku i rozdaniu nagród, kolejną atrakcją była możliwość zwiedzenia nowej siedziby Szkoły Specjalnej w Dębicy.

Wydarzenie odbyło się przy wsparciu finansowym Powiatu Dębickiego.

Źródło: https://www.powiatdebicki.pl//aktualnosci/aktualnosci/jubileuszowy-rajd-pieszy-szkoly-specjalnej-w-debicy,art-2793