Jubileusz 50-lecia istnienia MKS w Dębicy. Pamiątki poszukiwane

Publikacja na jubileusz 50-lecia istnienia. Właśnie tak powstała pół wieku temu Miejska Komunikacja Samochodowa w Dębicy planuje uczcić swoją złotą rocznicę. MKS zwraca się z prośbą do mieszkańców. Jeżeli ktoś posiada przedmioty z tego okresu związane z przewoźnikiem, może się nimi podzielić.

Szczególnie mile widziane są stare bilety oraz zdjęcia autobusów, a także pierwszej i drugiej zajezdni, które mieściły się przy skrzyżowaniu ul. Rzeszowskiej i Bojanowskiego na zapleczu byłej przychodni rejonowej oraz przy ul. Poddęby, obok komendy Państwowej Straży Pożarnej.

Janusz Kwiatek, kierownik Działu Przewozów Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Dębicy informuje, że do tej pory udało się już zgromadzić kilka archiwalnych zdjęć autobusów oraz bazy na Poddębach, oryginalną czapkę kierowcy z początków firmy, odznakę zasłużonego pracownika MPK, oraz bilet miesięczny z 1972 roku. Niestety dotarcie do archiwów z początku działalności jest bardzo trudne ze względu na częste zmiany organizacyjne, którym podlegał ówczesny zakład komunikacji miejskiej w Dębicy.

Jeżeli ktoś chciałby podzielić się zdjęciami, lub innymi pamiątkami, może je przynieść do siedziby Miejskiej Komunikacji Samochodowej, która mieści się na ul. Sandomierskiej w Dębicy. Można również przesyłać skany fotografii na adres mailowy: sekretariat@mks.debica.pl. Więcej informacji pod nr tel. 14 682 35 98 wew. 21 lub 22.