Jest drugi wiceburmistrz Dębicy. Został nim Jerzy Sieradzki

Znamy drugiego wiceburmistrza Dębicy. Został nim 41-letni Jerzy Sieradzki, naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych, z wykształcenia architekt. W Urzędzie Miejskim pracuje od 14 lat. Nie jest związany z żadną partią polityczną. Nowy zastępca burmistrza odpowiadał będzie w mieście za: infrastrukturę, inwestycje, gospodarkę komunalną i przestrzenną oraz zamówienia publiczne.

Jerzy Sieradzki oficjalnie swoje stanowisko obejmie od jutra. 30 listopada burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk mianował na swojego zastępcę także Macieja Małozięcia, dotychczasowego dyrektora Katolickiego Centrum Edukacji KANA w Dębicy, który w ratuszu zajmuje się oświatą, kulturą i sportem.