Integracja w Stasiówce

reklama

W dniu 27.11.2019r. odbyło się spotkanie Klubu Seniora w Stasiówce, na które zostali w ramach rewizyty zaproszeni Seniorzy ze Stobiernej z Panią Bernadettą Ciszek radną gminy. W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście: z-ca Wójta Gminy Dębica Zdzisław Siwula, radny powiatu Andrzej Trzeciak, radni gminy Dębica Dariusz Dobrowolski i Tomasz Domaradzki oraz dyrektor SP w Stasiówce Joanna Kucharska.

Zebranych powitała przewodnicząca KS Maria Dobrowolska. Zaproszeni goście w krótkich słowach podziękowali za możliwość uczestniczenia w takich spotkaniach oraz życzyli seniorom wszelkiej pomyślności. Następnie podano obiad, po którym każdy mógł częstować się przygotowanym ciastem gorącymi napojami, sałatkami, wędlinami. Zebrani mieli okazję porozmawiać, pośpiewać i w miłej i serdecznej atmosferze spędzić popołudnie i wieczór. Wieczorem podano jeszcze czerwony barszczyk z krokietem.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/integracja-w-stasiowce-1261.html