Informacja – nowe rozkłady jazdy

reklama

Informujemy, że wszelkie uwagi i zastrzeżenia zgłaszane przez pasażerów, dyrektorów szkół  związane z funkcjonowaniem transportu na terenie gminy  są analizowane na bieżąco z przewoźnikiem i w miarę możliwości uwzględniane w rozkładach jazdy. Młodzież dojeżdżająca do ZSZ w Pustkowie – Osiedlu korzysta od 14.09.2020 r. z rozkładu dostosowanego do potrzeb zgłoszonych przez dyrekcję szkoły.  W celu wyeliminowania nadmiernego zatłoczenia w godzinach porannych w środkach transportu i uniknięcia sytuacji pozostawienia pasażerów na przystanku  linie obsługują autobusy o dużej pojemności, a różnice pomiędzy odjazdami poszczególnych kursów w tym czasie są niewielkie. Wyrywkowo przeprowadzane są kontrole dotyczące czasu odjazdu autobusów, ilości pasażerów, czystości w autobusach. Przewoźnik jest zobowiązany do  przestrzegania wprowadzonych na czas epidemii zakazów i nakazów, szczególnie odnoszących się do zasad poruszania się środkami komunikacji publicznej.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/informacja—nowe-rozklady-jazdy-1749.html