Informacja dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Brzostek/ Інформація для громадян України, які проживають у ґміні Бжостек

Informacja dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Brzostek

Інформація для громадян України, які проживають у ґміні Бжостек
 
Prosimy o przekazanie tej informacji przebywającym na terenie naszej gminy obywatelom Ukrainy.
 
Просимо надати цю інформацію громадянам України, які проживають у нашій гміні.
З 16 березня 2022 року будь-який громадянин України, який проживає в нашій гміні, який перетнув польсько-український кордон після 24 лютого, може бути охоплений допомогою Республіки Польща. Для цього слід
 
1. Зверніться до муніципалітету в Бжостеку Ринек 1 вул
, кімната № 2, щоб присвоїти номер PESEL та створити довірений профіль. Вони дозволять вам подати заявку на фінансову допомогу, соціальне та медичне страхування
 
2. Після отримання номера PESEL необхідно відкрити рахунок у банку. Це можна зробити в Bank Spółdzielczy Rzemiosła в Бжостеку на пільговій основі
 
3. Після відкриття банківського рахунку необхідно звернутися до міського центру соціального захисту Бжостек вулиця Мисловського 7, щоб отримати перший матеріальна допомога у розмірі 300 злотих на кожного громадянина України.
Бжостек вулиця Мисловського, 7
 
4. Через встановлений довірений профіль ви можете подати заявку на страхування через Заклад соціального страхування.
 
Оскільки в гміні перебувають школярі зі своїми опікунами, повідомляємо про можливість впровадження дистанційного навчання в наших школах за українською програмою. Наші школи гарантують догляд і нададуть для цього необхідне ІТ-обладнання. Також є можливість скористатися нашими дошкільними закладами. Також маємо інформацію з України, що навчання там проводиться за розкладом викладання о
 
а уроки проводяться за посиланням
Навчання також проводитиметься через MEGOGO, 1 + 1 відео, Київстар ТБ.
У Центрі культури та читання в Бжостеку на вулиці 20 Червця, щосуботи з 10:00 до 13:00 працюватиме інтеграційний клуб для всіх українців, які перебувають у нашій гміні, який буде місцем зустрічі української громади в поєднанні з практичним вивченням польської мови. Він спрямований на вивчення основ мови, щоб краще спілкуватися в нашій громаді. Перше засідання відбудеться 19 березня 2022 року в будівлі Культурного центру в Бжостеку.
 
Новий закон про перебування в Польщі громадян України дозволяє платити приватним особам у розмірі 40 злотих на добу за кожну особу з України, яка перебуває у своїх приватних будинках та квартирах. Правила застосування та виплати цих коштів будуть оголошені після публікації повних рекомендацій та типових документів.
 
Z dniem 16 marca 2022 roku każdy przebywający na terenie naszej gminy obywatel Ukrainy, który przekroczył granicę polsko-ukraińska po 24 lutego może zostać objęty pomocą ze strony Rzeczpospolitej Polskiej. W tym celu należy:
 
1. Zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Brzostku pokój nr 2 celem nadania numeru PESEL oraz założenia profilu zaufanego. Pozwolą one na ubieganie się o pomoc finansową, opiekę socjalną oraz ubezpieczenie medyczne
 
2. Po otrzymaniu numeru PESEL trzeba założyć rachunek bankowy. Można to zrobić w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Brzostku na zasadach preferencyjnych.
 
3. Po założeniu rachunku bankowego trzeba udać się do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, celem uzyskania pierwszego wsparcia finansowego w wysokości 300 zł dla każdego obywatela Ukrainy.
 
4. Poprzez założony profil zaufany można wnioskować o objęcie ubezpieczeniem poprzez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 
Ponieważ na terenie gminy przebywają wraz z opiekunami dzieci w wieku szkolnym, dlatego informujemy o możliwości realizowania w naszych szkołach nauki zdalnej w ukraińskim programie nauczania. Nasze szkoły zagwarantują opiekę i udostępnią w tym celu niezbędny sprzęt informatyczny. Możliwe jest także korzystanie z naszych placówek przedszkolnych. Mamy też informację z Ukrainy, że edukacja prowadzona jest tam według harmonogramu nauczania pod adresem
 
natomiast zajęcia lekcyjne prowadzone są pod poniższym linkiem
Nauczanie będzie też prowadzone za pośrednictwem telewizji MEGOGO, 1+1 video, Київстар ТБ.
 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku przy ul 20 Czerwca w każdą sobotę w godzinach od 10 do 13 prowadzić będzie dla wszystkich Ukraińców przebywających w naszej gminie świetlicę integracyjną, która będzie miejscem spotkań społeczności ukraińskiej połączoną z praktyczną nauką języka polskiego. Ma ona na celu opanowanie podstaw języka umożliwiających lepsze komunikowanie się w naszej społeczności. Pierwsze spotkanie już 19 marca 2022 roku w budynku Domu Kultury w Brzostku.
 
Nowa ustawa dotycząca pobytu na terenie Polski obywateli Ukrainy pozwala na wypłatę prywatnym osobom kwoty 40 zł dziennie za każdą osobę z Ukrainy, która przebywa w ich prywatnych domach i mieszkaniach. Zasady wnioskowania i wypłaty tych środków będą podane po ukazaniu się pełnych wytycznych oraz wzorów dokumentów.
 
 - 1_ulotka_ukrainska-.jpg
 
- 2_ulotka_ukrainska-.jpg

Źródło: https://www.brzostek.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=6&dzialy=6&akcja=artykul&artykul=5090