III spotkanie Zespołów Lokalnej Współpracy dla obszarów Natura 2000

reklama

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie inforemuje o III spotkaniu Zespołu Lokalnej Współpracy dla obszaru Natura 2000 Dolna Wisłoka z Dopływami PLH180053 w formie korespondencyjnej,

Miejsca wyłożenia dokumentów:

1. Strona internetowa RDOŚ:

http://rzeszow.rdos.gov.pl/dolna-wisloka-z-doplywami-plh180053

2. RDOŚ w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

Uwagi i wnioski do publikowanych materiałów w ramach III spotkań ZLW można składać od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 8 czerwca 2020 r.:

pisemnie na adres Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów,
faxem na numer (17) 852-11-09,
za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: [email protected],
ustnie do protokołu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie po uprzednim umówieniu wizyty pod numerem telefonu: (17) 785-00-44.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/iii-spotkanie-zespolow-lokalnej-wspolpracy-dla-obszarow-natura-2000-1614.html