II Gminny Konkurs Recytatorski Polskiej Literatury Patriotycznej „Dla Ciebie Polsko”

reklama

Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica w dniu 25 października 2019r. zorganizowało II Gminny Konkurs Recytatorski Polskiej Literatury Patriotycznej "Dla Ciebie Polsko".

Celem konkursu jest popularyzowanie narodowej literatury patriotycznej, upowszechnienie wśród młodzieży dorobku kultury narodowej i kultury żywego słowa oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich.

Komisja oceniająca w składzie: Sylwia Zapał- z-ca Dyrektora Centrum Kultury i Bibliotek, Małgorzata Pikul-Burdzy – kierownik artystyczny Centrum Kultury i Bibliotek oraz Jadwiga Trzeciak – koordynator bibliotek Gminy Dębica po wysłuchaniu utworów postanowiła przyznać:

w kategorii I- szkoła podstawowa klasy I-III:

I miejsce- Anna Zołotar / CKiB
II miejsce- Karolina Durda/ PSP w Brzeźnicy
III miejsce – Jowita Zaucha/ PSP w Gumniskach

w kategorii II – szkoła podstawowa klasy IV-VI:

I miejsce – Michał Zołotar/CKiB
II miejsce – Karol Olechowski/ ZS w Pustyni
III miejsce – Patrycja Pyzińska/ ZS w Podgrodziu

w kategorii III – szkoła podstawowa klasa VII-VIII:

I miejsce – Aleksandra Świder/ CKiB
II miejsce – Julia Janik /ZS w Pustyni
III miejsce – Seweryn Kluk – ZS w Pustkowie-Osiedlu

W kategorii szkoły średniej dyplom za udział oraz nagrodę otrzymał Miłosz Cukla/CKiB.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, a laureatom serdecznie gratulujemy!

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/ii-gminny-konkurs-recytatorski-polskiej-literatury-patriotycznej-dla-ciebie-polsko-1204.html