II Dzień Otwarty OSP Pustynia

12 maja 2019 roku w godzinach popołudniowych strażacy z jednostki OSP w Pustyni zorganizowali dla mieszkańców gminy i powiatu II Dzień Otwarty Ochotniczej Straży Pożarnej w Pustyni. Impreza miała na celu zapoznanie społeczeństwa z codzienną pracą strażaków ochotników jak również propagowanie szeroko pojętego bezpieczeństwa. Podczas dnia otwartego można było zobaczyć samochody ratowniczo-gaśnicze należące do jednostki OSP Pustynia jak również średni samochód ratowniczo- gaśniczy marki IVECO z JRG 1 w Dębicy i samochód wraz z quadem , który na co dzień użytkuje specjalna Grupa Poszukiwawcza Państwowej Straży Pożarnej z Dębicy. Były pokazy działania sprzętu i ratownictwa medycznego. Każdy mógł zwiedzić strażnice, przymierzyć strażacki hełm i ubranie bojowe. Wszystkie dzieci otrzymały od strażaków pamiątkowe gadżety i słodkie przekąski. Tegoroczna edycja Dnia otwartego cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem zwiedzających, a przede wszystkim dzieci za co serdecznie wszystkim dziękujemy. Końcowym akcentem imprezy było rozlosowanie nagród z pośród najmłodszych uczestników i przejażdżki samochodami bojowymi należącymi do jednostki.
Jednostka OSP Pustynia składa gorące podziękowania wszystkim druhnom i druhom, którzy włączyli się w organizacje dnia otwartego. Bardzo dziękujemy również naszym wspaniałym sponsorom i instytucjom, które wsparły organizacje imprezy zarówno finansowo jak i materialnie, a były to:

– GMINA DĘBICA
– GMINNE CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEK GMINY DĘBICA
– KOMENDA POWIATOWA PSP W DĘBICY
– PAN ANDRZEJ ZIĘBA – FIRMA ANDREO
– PAN RADOSŁAW MYTYCH- FIRMA RADO
– PAN KRZYSZTOF ZIĘBA – FIRMA FABRYKA REKLAMY
– PAŃSTWO BEATA I MARCIN BARSZCZ – SKLEP SPAR W PUSTYNI

Wszystkim sponsorom, instytucjom wspierającym, a także zwiedzającym jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/ii-dzien-otwarty-osp-pustynia-802.html