I TY możesz zostać sędzią!

Kolegium Sędziów Podokręg Piłki Nożnej w Dębicy organizuje zimowy Kurs Sędziowski 2023. Odbędzie się stacjonarnie (styczeń – marzec 2023). Wszyscy chętni proszeni są o zapisy poprzez zgłoszenia na podany na plakacie adres email i nr. tel. Koszt kursu – 250 zł. Zapisy trwają do 15.01.2023.

W tej kwocie kursanci otrzymują:

  • gwizdek,
  • kartki,
  • opiekę instruktorską,
  • przepisy gry w piłkę nożną,
  • materiały szkoleniowe,

Wymagania:

  • ukończone 16 lat,
  • niekaralność,
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych,
  • wykształcenie średnie (lub w trakcie edukacji).