I Powiatowy Przegląd Kronik Kół Gospodyń Wiejskich

Panie z 19 Kół Gospodyń Wiejskich powiatu dębickiego zaprezentowały swoje kroniki podczas I Powiatowego Przeglądu Kół Gospodyń Wiejskich. Bogato zapisane karty ksiąg dokumentują ich dotychczasową działalność. Własnoręcznie tworzone kroniki przybliżają tradycję, historię oraz obrzędy panujące w każdej gminie. Stanowią one nie tylko cenne źródło wiedzy ale także pomagają krzewić kulturę wśród młodego pokolenia. Liczne zdjęcia, ozdobniki, piękna kaligrafia i przystępny tekst to cechy jakie charakteryzują te księgi. Spotkanie w starostwie powiatowym było okazją do zaprezentowania dotychczasowego dorobku oraz wspomnień. Podczas uroczystości każde z kół otrzymało nowe kroniki do dalszego zapisywania swojej działalności. W powiecie dębickim zrzeszonych jest 26 kół gospodyń wiejskich. Starosta Powiatu dębickiego Andrzej Reguła zapowiada, że spotkania takie będą organizowane cyklicznie.