Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w roku 2023

Źródło: https://gminazyrakow.pl/2023/02/20/harmonogram-wywozu-odpadow-komunalnych-w-roku-2023-2/