Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w roku 2021

Źródło: https://gminazyrakow.pl/2021/02/22/harmonogram-wywozu-odpadow-komunalnych-w-roku-2021-2/