Gmina Jodłowa będzie zarządzać budynkiem Zespołu Szkół. Tak zadecydowali radni Powiatu dębickiego

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami radni powiatowi zdecydowali o przejęciu przez gminę Jodłowa budynków stanowiących siedzibę tamtejszego Zespołu Szkół. Obiekt został przekazany bezpłatnie i ma być wykorzystywany m.in. na działalność kulturalno-oświatową, opiekuńczo-wychowawczą i rekreacyjną. Do 15 marca gmina Jodłowa ma czas na złożenie wniosku dotyczącego termomodernizacji budynku.

Trzy tygodnie temu większość radnych zagłosowała za przekazaniem jodłowskiego Zespołu Szkół Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie. Piotr Chęciek ma jednak wątpliwości, czy to był dobry wybór i obawia się, że zarządzaniem szkołą ponownie będzie musiał zająć się powiat. Jego zdaniem lepszym rozwiązaniem byłoby, aby to gmina Jodłowa sprawowała pieczę zarówno nad szkołą, jak i budynkiem.

Mieszkańcy Jodłowej już od lat aktywnie zabiegali o utrzymanie Zespołu Szkół. W ubiegłym roku miedzy innymi dzięki darmowym tabletom udało się przeprowadzić nabór, jednak szkoła nadal generuje zbyt duże koszty. Szansą na zmianę sytuacji jest jej przejęcie przez Izbę Rzemieślniczą.