Gmina Dębica kupi respirator stacjonarny dla szpitala dębickiego

reklama

Od początku tej trudnej sytuacji część Radnych chciała wspomóc dębicki szpital w walce z koronawirusem. Radne Agata Wiater oraz Klaudia Tomasik, które od pierwszych dni pandemii wychodziły z inicjatywą pomocy, przedstawiły propozycję wsparcia dla szpitala dodatkowo deklarując organizację zbiórki pieniędzy wśród kolegów Radnych z przeznaczeniem na najpilniejsze potrzeby placówki.

Inicjatywa części Radnych dotycząca przeznaczenia środków na zakup najpilniejszego sprzętu dla dębickiego szpitala została wsparta przez Wójta. W wyniku rozmów między Włodarzem Gminy Dębica, Dyrektorem Szpitala oraz Starostą Powiatu Dębickiego uzgodniono pomoc rzeczową w postaci respiratora. Sprzęt ten będzie kosztował 70 tys. zł, a decyzja w tej sprawie zapadnie na najbliższej sesji. Jak mówi Stanisław Rokosz Wójt Gminy Dębica, środki na jego zakup będą pochodziły z oszczędności, jakie są gromadzone przy weryfikacji budżetu i planu wydatków.

Gmina Dębica już kilka razy wspomagała szpital. Dla przykładu 100 tys.zł zostało przekazane dla oddziału obserwacyjno-zakaźnego, natomiast oddział chorób wewnętrznych i kardiologii otrzymał nową pompę oraz wsparcie finansowe w wysokości 60 tys.zł. Zakup respiratora to wyraz uznania dla całego personelu medycznego, jak również osobiście dla Dyrektora Przemysława Wojtysa.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/respirator-stacjonarny-dla-szpitala-debickiego-1525.html