Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

7 listopada 2019 roku w Sali kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyła się konferencja dla organizacji pozarządowych, które są zainteresowane ubieganiem się o dotację na projekty społeczne realizowane w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Eksperci z Narodowego Instytutu Wolności zaprezentowali regulamin konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (Priorytet 2-4, edycja na rok 2020), zasady ubiegania się o dotacje oraz Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Wydarzenie było okazją do zapoznania się z praktycznymi kwestiami dotyczącymi pisania wniosków do programu FIO, kwalifikowalności działań i zasad ponoszenia wydatków.

W konferencji wzięli udział: pełnomocnik wojewody podkarpackiego ds. społeczeństwa obywatelskiego Karolina Bogusz, przedstawiciele podkarpackich samorządów, kół gospodyń wielskich, ochotniczych straży pożarnych, kół sportowych, fundacji i stowarzyszeń, a także reprezentanci Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) to rządowy program dotacyjny dla organizacji pozarządowych, w ramach którego dofinansowywane są projekty mające na celu zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Nabór do programu zostanie ogłoszony ok.17 listopada i organizację będą miały miesiąc na składanie wniosków w generatorze, który znajdą na stronie www.generator.niw.gov.pl

Wkład własny nie jest wymagany, a co więcej, nie podlega ocenie. Jest to duże ułatwienie dla organizacji pozarządowych, które w tym punkcie mają największy problem ze względu na niezarobkowy charakter. Można otrzymać dofinansowanie zarówno na projekty związane z integracją społeczną, jak i rozwojem samej organizacji i dokształcaniem jej członków. Co jest ważne Koła Gospodyń Wiejskich czy Kluby Seniora, dla których było mało albo nawet żadnych programów jako dla grup nieformalnych, mogą ubiegać się o środki.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/fundusz-inicjatyw-obywatelskich-1220.html