Ferie zimowe 2019 w Centrum Kulturalno-Oświatowym w Zawadzie

W Centrum Kulturalno-Oświatowym w Zawadzie jak co roku zorganizowane zostały zajęcia w czasie ferii zimowych.  Od 11 lutego do 15 lutego 2019 r dzieci spotykały się na różnych zajęciach. Były to plastyczne, taneczne, sportowe, kulinarne, fotograficzne… Zajęcia prowadziła pani Antonina Sypel a pomagały seniorki z Klubu Seniora „Zawsze Młodzi”; panie; Ewa Wójcik, Teresa Pietrzyk, Krystyna Dziok. Seniorki wspólnie z dziećmi wykonywały świeczniki, chętnie tańczyły, brały udział w rozgrywkach sportowych, razem uczestniczyły w mini warsztatach kulinarnych. Seniorki miło spędziły wspólny czas. Hasłem zajęć było: „NIE-zimowej nudzie, TAK-feriom w CKO w Zawadzie”. Program był bardzo bogaty:

zajęcia plastyczno- techniczne: wykonanie świeczników techniką decoupage,
mini warsztaty kulinarne,
zajęcia taneczne,
zajęcia sportowe – zawody o tytuł „Mistrza FERII”,
warsztaty fotograficzne zakończone sesją zdjęciową,
wyjazd na kręgle, do McDonalds i do kina na film „Jak wytresować smoka3?

Był to bardzo miły czas spędzony w aktywny sposób. Dziękujemy sponsorom: CKiB – gmina Dębica, Firmie „Suret”, Fundacji „Twoja szansa”. Podziękowania kierujemy do pana Ryszarda Zbarazy-organizatora warsztatów fotograficznych oraz do pań z Klubu Seniora: Krystyny Dziok, Teresy Pietrzyk i Ewy Wójcik.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/ferie-zimowe-2019-w-centrum-kulturalno-oswiatowym-w-zawadzie-622.html