Faktury Elektroniczne w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Brzeźnicy

Gminny Zakład Komunalny w Brzeźnicy zgodnie z zapowiedziami uruchomił możliwość elektronicznego przesyłania faktur za realizowane usługi wodociągowe i kanalizacyjne. Warunkiem skorzystania przez Odbiorcę usług z możliwości otrzymywania e-FAKTUR jest zapoznanie się z regulaminem dostępnym na stronie internetowej: http://www.gzkbrzeznica.pl oraz:

a) posiadanie aktywnego na czas realizacji usługi adresu e-mail,

b) poprawne wypełnienie Oświadczenia (Formularz „A”) i dostarczenie go osobiście lub drogą pocztową na adres:

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Brzeźnicy

ul. Źródlana 4

39-207 Brzeźnica

Z dopiskiem: eFAKTURA,

e-FAKTURY są przesyłane w formacie PDF (Portable Dokument Format) z adresu poczty elektronicznej: [email protected]

e-FAKTURA to elektroniczny dokument mający taką samą wartość prawną jak tradycyjna faktura papierowa a korzystanie z takiej formy rozliczeń to oszczędność czasu i kosztów, to usprawnienie procesu rozliczeń z odbiorcami i archiwizacji dokumentów finansowych a także szybkość przesyłu dokumentów a przede wszystkim to rozwiązanie przyjazne środowisku.

GZK planuje także wprowadzenie powiadamiania o zbliżających się terminach płatności poprzez wysyłanie informacji SMS.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z usługi .

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/faktury-elektroniczne-w-gminnym-zakladzie-komunalnym-w-brzeznicy-867.html