Ograniczenia w zakresie dostawy wody!

Gminny Zakład Komunalny w Brzeźnicy wprowadza ograniczenie w zakresie dostawy wody do Odbiorców oraz apeluje do mieszkańców Gminy Dębica o ograniczenie zużycia wody z sieci wodociągowej! Wszystko z uwagi na trwającą suszę, a także modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Brzeźnicy i sieci wodociągowej.