Eko-Spływ Kajakowy “Dla czystej Wisłoki”

Eko-Spływ Kajakowy "Dla czystej Wisłoki" to wyjątkowe wydarzenie, które odbędzie się 5 sierpnia 2023 r. Spływ ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć kajakarze, którzy ukończyli 18 lat, a osoby, które nie ukończyły 18-tu lat, muszą znajdować się pod opieką osób pełnoletnich i posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w spływie.

Uczestnictwo w spływie jest odpłatne i wynosi 20zł za osobę. W tej kwocie, każdy z uczestników otrzyma pamiątkową koszulkę za udział w spływie.
Na mecie spływu dla wszystkich uczestników zostanie przygotowany posiłek regeneracyjny oraz napoje. Uczniowie i Studenci, którzy okażą ważną legitymację szkolną lub studencką otrzymają 50% zniżkę na uczestnictwo w spływie kajakowym.
Uczestnicy spływu biorą udział w imprezie przy wykorzystaniu własnego sprzętu i na własną odpowiedzialność przy czym warunkiem niezbędnym i decydującym o dopuszczeniu do startu jest umiejętność pływania potwierdzona „kartą pływacką”, „patentem żeglarskim” lub pisemnym oświadczeniem osoby pełnoletniej o posiadaniu takiej umiejętności.
Do startu będą dopuszczone kajaki „jedynki” i „dwójki” itp, przy czym „jedynki” tylko dla osób pełnoletnich a na „dwójkach”, „trójkach” i innych, co najmniej jeden członek osady powinien mieć ukończone lat 18. Każdy kajak musi być wyposażony w sprzęt ratunkowy, a uczestnik spływu posiadać kamizelkę asekuracyjną.
*Osoby, które nie posiadają własnych kajaków, a są zainteresowane udziałem w spływie, informujemy iż kajaki można wynająć u właścicieli firmy Kajakiem.info kontakt Tel.: 509 367 724, 518 182 634, biuro@kajakiem.info oraz od SpidersTeam – Sebastian Pająk tel.: 787 902 786, Jola Pająk tel.: 512 113 149

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Paszczynie jest sponsorem spływu. Dzięki ich wsparciu, wszyscy uczestnicy spływu otrzymają specjalnie przygotowane zestawy, zawierające niezbędne przedmioty do pozbierania wszelkich napotkanych śmieci w korycie rzeki.

Organizatorami spływu są:
– Gmina Dębica
– Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Dębica
– Miasto Dębica
Gmina Żyraków
oraz
Klub Kajakowy Kumaki Kozłów.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/eko-splyw-kajakowy-dla-czystej-wisloki-3451.html