‘Egg Hunt’

12 kwietnia 2022 roku w klasie 4 Szkoły Podstawowej w Grabinach odbyła się niecodzienna lekcja języka angielskiego. Była to lekcja kulturowa, związana ze Świętami Wielkanocnymi. Uczniowie dowiedzieli się jak celebrują te Święta Brytyjczycy oraz jakie są tradycyjne zabawy dla dzieci związane z obchodzeniem Świąt Wielkanocnych. Niezwykle popularnym zwyczajem jest zabawa ‘Egg Hunt’, czyli szukanie czekoladowych jajek ukrytych przez rodziców w różnych zakątkach mieszkania lub w ogrodzie a czasem nawet w parku.

Uczniowie klasy 4 podczas lekcji języka angielskiego, poszukiwali ukrytych jajek w specjalnie zaaranżowanej scenerii świątecznej. Uczniowie, w języku angielskim, wydawali szukającej osobie polecenia oraz wskazywali kierunki i podawali drogę dotarcia do ukrytego czekoladowego jajka. Podczas zabawy uczniowie doskonalili sprawność mówienia w języku angielskim, utrwalali znajomość podawania kierunków i wskazywania drogi dotarcia do wyznaczonego celu.

Lekcja została przygotowana przez Panią Magdalenę Pęcak, której dziękujemy za zaagażowanie i wdrażanie ciekawych form nauki. 

 

 

- grabiny_grupa_1.jpg

 

- grabiny_grupa_ii.jpg

Źródło: https://www.czarna.com.pl/asp/?typ=13&menu=24&dzialy=24&artykul=1450&akcja=artykul