Dzień Solidarności i Wolności – Rocznica porozumień sierpniowych

W tym roku obchodzimy 42. rocznicę porozumień sierpniowych zawartych przez rząd PRL z komitetami strajkowymi. W Dniu Solidarności i Wolności władze samorządowe i przedstawiciele związków zawodowych złożyli kwiaty pod krzyżem na Placu Solidarności w Dębicy.

Podpisane 31 sierpnia 1980 r. w Stoczni Gdańskiej porozumienia zakończyły trwające w całym kraju strajki. Stały się one początkiem upadku komunizmu, uwolnienia więźniów politycznych oraz dały możliwość przeprowadzenia reform gospodarczych.

Delegacja rządowa zgodziła się m.in. na utworzenie nowych, niezależnych, samorządnych związków zawodowych, budowę pomnika ofiar grudnia 1970 r., prawo do strajku, transmisję niedzielnych mszy św. w Polskim Radio oraz ograniczenie cenzury.

W rocznicę tych wydarzeń, 31 sierpnia obchodzimy w Polsce święto państwowe pn. Dzień Solidarności i Wolności.

Jak co roku wspomnienie wydarzeń z sierpnia 1980 r. odbyło się na Placu Solidarności w Dębicy. Po modlitwie, której przewodniczył ks. prałat Józef Dobosz, medal 40-lecia Solidarności od związkowców odebrał Marek Jaskółka, członek Zarządu Powiatu Dębickiego, a następnie delegacje samorządów i związków zawodowych złożyły wiązanki kwiatów. Miasto Dębica reprezentował burmistrz Mariusz Szewczyk.

Źródło: https://debica.pl/rocznica-porozumien-sierpniowych/