Dzień Patrona Szkoły w Stobiernej i XIV Gminny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II

„Pokój, tylko pokój musi kierować losami narodów i całej ludzkości” – pod takim hasłem 19 października 2022 r., odbyły się uroczyste obchody Dnia Patrona Szkoły – Jana Pawła II w Publicznej Szkole Podstawowej w Stobiernej. Szkolna uroczystość rozpoczęła się tradycyjnie od uczestnictwa nauczycieli, uczniów, rodziców  oraz zaproszonych gości  we mszy św. koncelebrowanej  w Sanktuarium p.w. NNMP w Zawadzie. Przewodniczył jej ks. dr Andrzej Jasnos – dyrektor Wydziału Katechetycznego tarnowskiej kurii diecezjalnej. Gośćmi specjalnymi, którzy swą obecnością uświetnili Święto Patrona Szkoły była Pani Alicja Krzak – starszy wizytator Kuratorium Oświaty  w Rzeszowie, Pan Marek Mikrut – zastępca Wójta Gminy Dębica, radna Gminy Dębica – Pani Bernadetta Ciszek, sołtys wsi Stobierna – Pani Małgorzata Pyskaty. W tym szczególnym dniu licznie zgromadzili się opiekunowie i księża okolicznych parafii, którzy przybyli ze swoimi podopiecznymi na XIV Gminny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II oraz rodzice i uczniowie.

 Dalsza część uroczystości odbyła się w budynku Publicznej Szkole Podstawowej  im. Jana Pawła II w Stobiernej. Tu zebranych przywitała Pani dyrektor Bożena Sztogrin, która w  ciepłych słowach powitała wszystkich gości i całą społeczność szkolną. W swym przemówieniu nawiązała do hasła przewodniego uroczystości i postaci patrona szkoły jako niestrudzonego orędownika miłości oraz siewcy pokoju na świecie.

W kolejnym punkcie programu  za sprawą  montażu słowno – muzycznego przygotowanego  pod kierunkiem Pani  Moniki Tadla – Pas i Pani Ewy Strózik wszyscy zebrani  mogli na chwilę zatopić się w nauczaniu Jana Pawła II i w jego nawoływaniu  do ustania wszelkich konfliktów zbrojnych. Wzruszające piosenki o Papieżu, wiersze w wykonaniu uczniów oraz prezentacja multimedialna o życiu i ideałach Jana Pawła II pozwoliły zgromadzonym na przeżycie chwili głębokiej refleksji i na zatopienie się w nauce Wielkiego Polaka w tak pędzącym współcześnie świecie.

W dalszej części uroczystości nastąpiły wystąpienia zaproszonych gości, którzy gratulowali pięknego patronatu i cudownego Dnia Patrona i dzielili się swoimi przemyśleniami dotyczącymi postaci świętego. Następnie Pani dyrektor podsumowała szkolne konkursy papieskie:  plastyczny – „Jan Paweł II – przyjaciel dzieci”, muzyczny – „Piosenka dla Jana Pawła II”,  literacki – wywiad z bliską osobą na temat „Jan Paweł II – moje wspomnienia z nim związane”, oraz konkurs pod hasłem „Różaniec dla Jana Pawła II”. Nagrody dla zwycięzców zostały ufundowane przez pana Bolesława Grycha- Prezesa Zakładu Instalatorstwa Elektrycznego, Radę Rodziców oraz księdza Mieczysława Koszyka. Szczególnym powodzeniem w tym dniu cieszył się kiermasz rękodzieł uczniów i papieskich kremówek, przygotowany przez szkolny wolontariat specjalnie na ten dzień. W tym roku dochód ze sprzedaży przeznaczony został na pomoc podopiecznym Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie, którzy zmagają się z życiowymi dramatami.

Po części artystycznej uczniowie szkół Gminy Dębica i ich opiekunowie udali się do sali, w której przeprowadzono XIV Gminny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II „Jan Paweł II – Papież Pokoju”. Organizatorem konkursowych zmagań był wikariusz parafii Zawada ksiądz Mieczysław Koszyk, który wraz z księdzem kustoszem Józefem Książkiem zafundowali nagrody, dyplomy i podziękowania dla młodzieży oraz ich opiekunów. Laureaci dodatkowo otrzymali piękne nagrody ufundowane przez ks. dr Andrzej Jasnos. Głównym celem konkursu było pogłębianie wiedzy na temat życia i nauczania Świętego Jana Pawła II, ponadto konkurs ten przyczynił się do integracji szkół Gminy Dębica oraz wspomógł rozwijanie w uczniach postaw koleżeńskich i współpracy w grupie. 

      W tym roku do konkursu zgłosiło się 10 drużyn dwuosobowych z Brzeźnicy, Pustyni, Pustkowa, Pustkowa Osiedla, Głobikowej, Podgrodzia, Gumnisk, Nagawczyny, Zawady i Stobiernej,  które rywalizowały  ze sobą podczas pisemnego testu wiedzy opartego o trzy Orędzia Ojca Świętego Jana Pawła II na Światowe Dni Pokoju. Uczestnicy konkursu udzielali zespołowo pisemnych odpowiedzi na pytania zamknięte jak i otwarte.

 Zwycięskimi drużynami okazały się zespoły z następujących szkół:

 

I miejsce – Laura Jamróg, Adela Nowak – ZS Pustynia

    (opiekun: ks. Jakub Zagórski)

II miejsce – Franciszek Kamaj, Marcel Zatylny – ZS w Pustkowie

( opiekun: ks. Rafał Żelazny)

III miejsce – Jakub Szewc, Michał Zawora – ZS w Pustkowie Osiedlu

(opiekun: ks. Łukasz Halada)

 Wszystkim uczestnikom należą się słowa uznania i gratulacji.

Tradycyjnie na wszystkich gości czekał pyszny poczęstunek. I tak w sympatycznej atmosferze zakończono wspólne świętowanie kolejnego Dnia Patrona Szkoły w Stobiernej.

 

 Tekst i zdjęcia: Publiczna Szkoła Podstawowa w Stobiernej

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/dzien-patrona-szkoly-w-stobiernej-i-xiv-gminny-konkurs-wiedzy-o-janie-pawle-ii-2911.html