Dzięki dotacji zostaną dostarczone symulatory roweru

5 grudnia 2022 r. Gmina Dębica otrzymała informację o przyznaniu dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014 – 2020 Priorytet: Iii Rozwój Sieci Drogowej Ten-T I Transportu Multimodalnego  Działanie: 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T  na zadanie: „Budowa Miasteczka ruchu drogowego oraz wykonanie przejścia dla pieszych do „Miasteczka ruchu drogowego” wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Pustków-Osiedle”. Część zadania została już zrealizowana i polegała na budowie Miasteczka ruchu drogowego wraz z obiektami małej architektury, oznakowaniem oraz wykonaniem przejścia dla pieszych. Do wykonania zostaje dostawa symulatora roweru (trenażera). Wartość inwestycji to 471 009,16 zł (w tym dofinansowanie 400 357,78 zł)

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/dzieki-dotacji-zostana-dostarczone-symulatory-roweru-3035.html