Miasto z kolejną dotacją na poprawienie bezpieczeństwa na drogach – Serwis informacyjny Miasta Dębica

06 grudnia 2022

Ikonka głośnika

Loading…

Ponad 306 tys. zł pozyska Miasto Dębica na modernizację trzech przejść dla pieszych oraz zakup mobilnych miasteczek ruchu drogowego w Szkołach Podstawowych nr 9 i 10. Inwestycje mają być zrealizowane w przyszłym roku.

Miasto z kolejną dotacją na poprawienie bezpieczeństwa na drogach

Miasto z kolejną dotacją na poprawienie bezpieczeństwa na drogach

Miasto z kolejną dotacją na poprawienie bezpieczeństwa na drogach

Miasto z kolejną dotacją na poprawienie bezpieczeństwa na drogach

Modernizacji zostaną poddane przejścia dla pieszych przy ulicach Kolejowej, Łysogórskiej i Chopina w Dębicy. Nie przypadkowo wybrano właśnie te lokalizacje. Znajdują się one w newralgicznych częściach miasta, bardzo ruchliwych oraz w pobliżu instytucji i obiektów użyteczności publicznej.

W ramach zadania zostanie zrealizowane malowanie poziome grubowarstwowe białe i kolorowe, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, znaków drogowych wraz ze słupkami oraz montaż progów wyspowych wraz z azylem drogowym.

Dotacja obejmuje również zakup dwóch mobilnych miasteczek ruchu drogowego z symulatorem przejść dla pieszych, które trafią do szkół podstawowych nr 9 i 10.

Zadania zostanie sfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, priorytet III: „Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego” w działaniu 3.1 „Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T” (konkurs pn. Bezpieczny pieszy-doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej). Na te inwestycje miasto otrzymało ponad 306 tys. złotych. Szacowany koszt całego zadania to blisko 361 tys. złotych.

Przejścia dotowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, to kolejne inwestycje miasta w bezpieczeństwo pieszych. W Dębicy w ostatnich dwóch latach przebudowanych zostało 10 przejść dla pieszych:

– na ulicy Cmentarnej w pobliżu Miejskiego Przedszkola nr 12;
– na ulicy Cmentarnej przy Powiatowym Urzędzie Pracy;
– na ulicy Głowackiego przy poczcie;
– na ulicy Kraszewskiego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3;
– na ulicy Piłsudskiego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5;
– na ul. Słonecznej w pobliżu skrzyżowania z ul. Szkolną;
– na ul. Energetycznej w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 10;
– na ul. Kwiatkowskiego na wysokości bramy towarowej TC Dębica SA;
– na ul. Ks. Nosala przy Galerii Dębickiej;
– na ul. Jana III Sobieskiego w pobliżu Urzędu Gminy Dębica.
Inwestycje powstały dzięki dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Źródło: https://debica.pl/miasto-z-kolejna-dotacja-na-poprawienie-bezpieczenstwa-na-drogach/