Dyskutowali o oświacie. Nowy plan działania dla dębickich placówek

Młodzi rozmawiali o oświacie. W urzędzie miejskim odbyło się spotkanie dialogowe, podczas którego szczególnie poruszono temat rozwijania kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych. W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy szkół, nauczyciele, młodzież a także rodzice. Z zaproszenia skorzystali również mieszkańcy Dębicy oraz dyrektorzy i pracownicy jednostek organizacyjnych miasta.

Po zakończonej debacie zostały sporządzone wnioski i w efekcie plan wspomagania oraz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach, który zostanie wdrożony już od 1 września w dębickich placówkach. Jego przebieg będzie monitorowany, a na podstawie obserwacji wyciągane wnioski. Projekt przewiduje kolejne spotkania dyskusyjne.