Dyskusja wokół książki o Ludwiku Marszałku – Serwis informacyjny Miasta Dębica

24 lutego 2023

Ikonka głośnika

Loading…

W Centrum Edukacyjnym Przystanek Historia Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, w ramach cyklu „Książki pełne historii”, odbyła się dyskusja wokół najnowszego wydania książki prof. Tomasza Balbusa pt. „Podpułkownik Ludwik Marszałek Zbroja”.

Dyskusja wokół książki o Ludwiku Marszałku

Dyskusja wokół książki o Ludwiku Marszałku

Dyskusja wokół książki o Ludwiku Marszałku

Dyskusja wokół książki o Ludwiku Marszałku

Dyskusja wokół książki o Ludwiku Marszałku

Dyskusja wokół książki o Ludwiku Marszałku

W dyskusji wzięli udział: autor publikacji – dr hab. Tomasz Balbus naczelnik Oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, prof. Tadeusz Wolsza przewodniczący Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, dr hab. Filip Musiał dyrektor Oddziału IPN w Krakowie oraz Maciej Małozięć zastępca burmistrza Dębicy. Gospodarzem spotkania był redaktor Rafał Dudkiewicz.

Książka Tomasza Balbusa przedstawia dramatyczne losy człowieka walczącego o niepodległość Polski z okupantami niemieckim i sowieckim. „Zbroja” był harcerzem, zawodowym oficerem piechoty i lotnictwa Wojska Polskiego, podczas wojny szkoleniowcem i komendantem Obwodu Dębica AK. Później działał w strukturach organizacji podziemia antykomunistycznego. Był poszukiwany przez NKWD i bezpiekę. Zdradzony przez łącznika, aresztowany, przeszedł ciężkie śledztwo. W procesie grupowym został skazany przez komunistyczny trybunał wojskowy na śmierć. 27 listopada 1948 r. zginął zamordowany w więzieniu we Wrocławiu. Uroczystość wręczenia rodzinie pośmiertnego awansu na stopień podpułkownika odbyła się w Domu Kultury Śnieżka w Dębicy w styczniu 2020 roku.

Spotkanie było okazją do dyskusji nad procesem upamiętnienia osoby ppłk. Ludwika Marszałka. Wiceburmistrz Dębicy zwrócił uwagę, że wielkie zasługi w dziele popularyzacji osoby ppłk. Marszałka ma sam autor publikacji prof. Tomasz Balbus, który tą tematyką zajmuje się od wielu lat. Maciej Małozięć przedstawił także działania samorządu Dębicy w procesie popularyzacji najnowszej historii.

Fot. Piotr Życiński (IPN)

Źródło: https://debica.pl/dyskusja-wokol-ksiazki-o-ludwiku-marszalku/