Drogowych problemów w Pustyni ciąg dalszy…

Jakiś czas temu informowaliśmy o sytuacji jaka panuje na remontowanej drodze w Pustyni. Duży ruch samochodów, przejeżdżające tiry i zbyt wąska jezdnia utrudniały swobodną rozmowę z mieszkańcami. Wśród uwag mowa była także o niewłaściwie zamontowanych studzienkach kanalizacyjnych, niepotrzebnie rozebranym chodniku. Od tego czasu w Pustyni trochę się zmieniło. Droga została częściowo wyłączona z ruchu, wprowadzono objazdy, postanowiono poszerzyć jezdnię o pół metra i ściągnięto drugi pas asfaltu. W teorii wszystko powinno być w porządku. Jak jednak uważają mieszkańcy tak nie jest.

Odcinek w Pustyni jest częścią remontowanego autostradowego łącznika wschodniego. Prace obejmują budowę ronda, przebudowę i poszerzenie drogi powiatowej Zawada-Pustynia na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką do węzła autostradowego i dalej w kierunku drogi krajowej nr 94 w Zawadzie. Koszt prac określono na 11 mln złotych. Jak słyszeliśmy dokładna data zakończenia inwestycji nie jest znana.