Dożynki Gminne w Straszęcinie

Źródło: https://gminazyrakow.pl/2023/08/11/dozynki-gminne-w-straszecinie/