Dotacje na lokalne inicjatywy

W Domu Ludowym w Słotowej, pięć organizacji pozarządowych z terenu naszej gminy otrzymało promesy w ramach programu „Działaj Lokalnie 2020”. W związku z pandemią, w tegorocznej edycji programu zwrócono uwagę na walkę i przeciwdziałanie negatywnym skutkom koronawirusa.

– Duch w narodzie nie ginie. Można powiedzieć, że pandemia nie przeszkodziła, a wręcz pobudziła do działania na rzecz dobra wspólnego, rozwoju – podkreśla Zbigniew Nosal, prezes Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu.

Projekty, które otrzymały wsparcie:

Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej – „Pilzno Wczoraj i Dziś” – 6000 zł
Stowarzyszenie „Zawisłocze Pilźnieńskie” – "Koronawirusa pokonamy – bo o zdrowie dbamy" – 5745 zł
Koło Gospodyń Wiejskich Słotowa – „Bliżej Siebie” – 6000 zł
Koło Gospodyń Wiejskich Strzegocice – „Aktywnie czas spędzajmy, zdrowiu szanse dajmy” – 5980 zł
Stowarzyszenie „CieKawka” – „CieKawkowy powrót do twórczości PRL” – 4945 zł

Zobacz relację Dębica.tv: https://youtu.be/HErimftQGIM

Projekt dofinansowano ze środków Programu “Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu i Lokalnymi Partnerami: Jednostkami Samorządu Terytorialnego: Gminą Dębica, Gminą i Miastem Pilzno, Gminą Żyraków oraz firmą TIKKURILA POLSKA S.A.

 

Dotacje na lokalne inicjatywy
Dotacje na lokalne inicjatywy
Dotacje na lokalne inicjatywy
Dotacje na lokalne inicjatywy
Dotacje na lokalne inicjatywy
Dotacje na lokalne inicjatywy
Dotacje na lokalne inicjatywy
Dotacje na lokalne inicjatywy
Dotacje na lokalne inicjatywy
Dotacje na lokalne inicjatywy
Dotacje na lokalne inicjatywy
Dotacje na lokalne inicjatywy
Dotacje na lokalne inicjatywy
Dotacje na lokalne inicjatywy
Dotacje na lokalne inicjatywy
Dotacje na lokalne inicjatywy
Dotacje na lokalne inicjatywy
Dotacje na lokalne inicjatywy
Dotacje na lokalne inicjatywy
Dotacje na lokalne inicjatywy
Dotacje na lokalne inicjatywy
Dotacje na lokalne inicjatywy
Dotacje na lokalne inicjatywy
Dotacje na lokalne inicjatywy
Dotacje na lokalne inicjatywy
Dotacje na lokalne inicjatywy
Dotacje na lokalne inicjatywy
Dotacje na lokalne inicjatywy
Dotacje na lokalne inicjatywy
Dotacje na lokalne inicjatywy
Dotacje na lokalne inicjatywy
Dotacje na lokalne inicjatywy
Dotacje na lokalne inicjatywy
Dotacje na lokalne inicjatywy
Dotacje na lokalne inicjatywy
Dotacje na lokalne inicjatywy
Dotacje na lokalne inicjatywy
Dotacje na lokalne inicjatywy
Dotacje na lokalne inicjatywy
Dotacje na lokalne inicjatywy

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/wydarzenia/dotacje-na-lokalne-inicjatywy