Dołącz do sieci wodociągowej

reklama

Zakończono prace związane z budową sieci wodociągowej w Pilźnie i Łękach Dolnych. Mieszkańcy mogą podłączać budynki mieszkalne do wybudowanej sieci, pod następującymi warunkami: do obowiązku właściciela nieruchomości należy:

Zgłoszenie się do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie, ul. Witosa 55, celem otrzymania warunków podłączenia się do wybudowanej sieci.
Podłączenie budynku do wybudowanej sieci wodociągowej.
Zawiadomienie MZWiK w Pilźnie o wykonywaniu przyłącza do sieci wodociągowej, celem jego odbioru.
Wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej przyłącza sieci wodociągowej przez uprawnionego geodetę, przekazanie jednego egzemplarza inwentaryzacji do MZWiK w Pilźnie oraz podpisanie umowy z MZWiK w Pilźnie na dostawę wody.

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/wydarzenia/dolacz-do-sieci-wodociagowej