Dobiegł końca projekt pt. „Najpiękniejsze miejsca w naszym powiecie”

Dobiegł końca opracowany przez Stowarzyszenie „Z Potrzeby Serca” projekt pt. „Najpiękniejsze miejsca w naszym powiecie”. Beneficjentami projektu zostali uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy. Dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym zaproponowano udział w czterech Rajdach Pieszych po terenie Powiatu Dębickiego. Wydarzenie zostało sfinansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Dębicy.Poszczególne edycje Rajdu Pieszego realizowanego pod hasłem „Najpiękniejsze miejsca w naszym powiecie” odbyły się okresie wiosenno-letnim w dniu 07.05.2022r. „Łazienki Latoszyńskie” oraz w dniu 11.06.2022r. „Las na Wolicy”. Natomiast, w okresie letnio-jesiennym w dniu 17.09.2022r. „Rezerwat Torfy” oraz w dniu 24.09.2022r. „Nagawczyna-Zawada-Bukowa”.Głównym założeniem przeprowadzonych Rajdów Pieszych było wyrabianie nawyku aktywnego uczestnictwa w działalności o charakterze turystyczno – rekreacyjnej oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec kultury najbliższego regionu i otaczającej nas przyrody. Wspólne wędrówki integrowały uczestników, pozwalały na rozwijanie umiejętności współdziałania oraz wzajemnej pomocy. Dzieci i młodzież, niezależnie od stopnia trudności przygotowanych tras, wykazali się dużą wytrwałością i zaangażowaniem, wspólnie spędzając czas w przyjacielskiej atmosferze.

Zdjęcia: Paweł Stachnik