Delegacja z Gminy Dębica u Pani Wojewody

reklama

Dzisiaj, tj. 20 sierpnia 2019 roku delegacja Gminy Dębica w składzie Wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosz, Radna Gminy Dębica Bernadetta Ciszek oraz sołtys Latoszyna Ewa Mądro i były sołtys Stasiówki Władysław Ciebień złożyli wizytę Wojewodzie Podkarpackiemu Ewie Leniart.

Podziękowali za szybką reakcje i wsparcie finansowe dla Gminy Dębica na usuwanie szkód powodziowych spowodowanych gwałtownymi opadami deszczu w miesiącu maju bieżącego roku, dzięki czemu udało się wyremontować pięć dróg, w tym w pierwszej kolejności przejazd przez powstałą wyrwę w Latoszynie.

Jednak w wyniku obfitych i powtarzających się opadów  deszczu duże szkody powstały także na skutek osunięcia się olbrzymich mas nasiąkniętych wodą ziemi. Takie osuwisko ujawniło się między innymi obok istniejących i budowanych obiektów Zakładu Przyrodoleczniczego Latoszyn Zdrój, co może doprowadzić do katastrofy budowlanej. Pani Wojewoda przyjęła ze zrozumieniem potrzebę wsparcia finansowego w wysokości 300 000 złotych celem opracowania specjalistycznych dokumentacji geologicznych, za co serdecznie dziękujemy. Problem ten przedstawi na najbliższej komisji, traktując jako priorytet. Również wspomniano o innych zadaniach uwzględnionych w protokole zniszczeń.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/delegacja-z-gminy-debica-u-pani-wojewody-1057.html