Dębicy seniorzy świętowali w odnowionej placówce

W odremontowanym i pachnącym świeżością budynku Dziennego Domu Senior + przy ulicy Mościckiego w Dębicy odbyło się świąteczne spotkanie podopiecznych tej placówki oraz osób uczęszczających do Domu Seniora przy ul. Rzeszowskiej. W spotkaniu wzięli udział również zaproszeni goście, z burmistrzem Mariuszem Szewczykiem na czele. Zebrani mogli nie tylko miło spędzić czas przy towarzyskich rozmowach, ale również przyglądnąć się zmianą jakie zaszły w budynku. W ramach remontu przeprowadzono termomodernizację, wybudowano klatkę schodową i windę, wyremontowano łazienki, przebudowano instalację wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Zakupiono także nowy sprzęt rehabilitacyjny oraz utworzono pracownię komputerową.

Na remont oraz doposażenie placówki pozyskano środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach wieloletniego programu „Senior +” na lata 2015-2020.

Całkowita wartość zrealizowanych projektów to ok. 1,5 mln złotych. Budynek przy ul. Mościckiego został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Prezentuje się on bardzo okazale zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz. Wśród  uczestników odbywających się w nim zajęć panuje rodzinna atmosfera. Potwierdzeniem tego było wspólne, wypełnione życzeniami i serdecznością, świętowanie.