Dębickie Służebniczki zaprosiły na kawę i film – wspomnienie Edmunda Bojanowskiego

Na początek dziękczynna Eucharystia, później projekcja filmu i spotkanie z jego reżyserem przy kawie. Tak dębickie siostry służebniczki przeżywały 20 rocznicę beatyfikacji założyciela ich zgromadzenia, Edmunda Bojanowskiego. Nabożeństwo w Kościele Klasztornym było okazją do podziękowania Bogu za świadectwo życia ojca zakonu, człowieka czynu, bezgranicznie oddanego służbie drugiemu. Podczas mszy świętej, siostrom licznie towarzyszyli mieszkańcy miasta, a Eucharystii przewodniczył ks. Jan Krupa, proboszcz parafii Matki Bożej Anielskiej. Relikwia bł. Edmunda Bojanowskiego została wystawiona i udostępniona wiernym. Po części religijnej siostry zaprosiły zebranych gości do auli, na reżyserski pokaz filmu Macieja Syki „Pewność”, wyprodukowanego przez studio High Hope Films. To prawdziwa historia współczesnych ludzi, którzy zainspirowani postacią Edmunda Bojanowskiego postanowili poświęcić swoje życie innym. Uroczyste świętowanie zakończyła wspólna kawa w ogrodzie Sióstr Służebniczek.

Zdjęcia: Gość Niedzielny