Siostry modliły się u stóp Maryi w Zawadzie

Siostry Służebniczki Dębickie zaprosiły do wspólnej modlitwy u stóp Matki Bożej. Na zawadzkim wzgórzu  zainaugurowały jubileuszowy rok dziękczynienia i uczciły 140 lat swojej posługi na Ziemi Dębickiej. S. Maksymilla Pliszka, przełożona generalna zgromadzenia podczas Mszy Świętej w Sanktuarium podziękowała za okazaną życzliwość i wsparcie.

Dróżki Maryjne, podczas których wierni rozważali Tajemnice Bolesne Różańca Świętego poprowadziły Siostry Służebniczki Dębickie Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej, niosąc relikwie bł. Edmunda Bojanowskiego.

Siostry Służebniczki od 1882 roku pełnią służbę pośród chorych, wśród dzieci i w środowisku Dębicy. Od prawie pół wieku, każdego dnia. Aby wspólnie i wyjątkowo uczcić ten rok jubileuszowy, zaplanowano wiele wydarzeń. Już teraz Zgromadzenie zaprasza na sympozjum naukowe, wystawę plenerową, koncert maryjny, lekcje historii oraz inne ciekawe inicjatywy.