Dębica z dofinansowaniem na rozwój mobilności miejskiej – Serwis informacyjny Miasta Dębica

19 października 2022

Ikonka głośnika

Loading…

Ponad 120 tys. złotych zdobyło miasto na rozwój publicznego transportu zbiorowego z Funduszy Europejskich. Wniosek przygotowany przez Wydział Rozwoju Miasta złożony został w ramach Dębicko Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Miasto Dębica znalazło się w gronie dziewięciu samorządów w Polsce, które otrzymały pieniądze na opracowanie dokumentacji planistycznej w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej.

Plan SUMP będzie zawierał zintegrowaną koncepcję dotyczącą przemieszczania na terenie Dębicko Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego. Będzie służył poprawie mobilności mieszkańców DROF. Pozwoli lepiej wykorzystać istniejącą infrastrukturę drogową, planować rozbudowę systemu transportowego, utrzymywać jego wysoką jakość oraz koordynować inwestycje w tym zakresie.

Realizacja wniosku ma przyczynić się także do zmniejszenia negatywnego wpływu transportu na środowisko poprzez zwiększenie roli transportu publicznego, rowerów, komunikacji pieszej i transportu elektrycznego.

– Dzięki SUMP-owi łatwiej zaplanujemy przyjazną dla naszych mieszkańców przestrzeń, zadbamy o większą wygodę i bezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu – podkreśla Mariusz Szewczyk, burmistrz Dębicy.

Zrównoważona mobilność oznacza zarówno dobre drogi, równe chodniki uwzględniające wygodę wszystkich użytkowników (m.in. niskie krawężniki) i ścieżki rowerowe jak też poprawę dostępu do transportu publicznego dla jak największej liczby mieszkańców. Wszystkie te elementy mają podnieść jakość życia mieszkańców oraz poprawić wydajność i efektywność transportu osób i towarów.

Dofinansowanie, które zdobyło miasto pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach. Działanie: Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

fot. unsplash.com

Źródło: https://debica.pl/debica-z-dofinansowaniem-na-rozwoj-mobilnosci-miejskiej/