681 wykroczeń drogowych w Brzeźnicy

Fotoradar, który został ustawiony przy przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 985  w miejscowości Brzeźnica zarejestrował w tym tylko roku 681 naruszeń drogowych.

Fotoradar powstał przy wsparciu finansowemu Gminy Dębica w wysokości ok. 15 tys. zł, co znacznie przyspieszyło okres oczekiwania na montaż.  O poprawę bezpieczeństwa na tej drodze walczyli między innymi Wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosz, Radni Gminy: Jan Halwa, Grzegorz Pietrzyk,  Lech Żurek  oraz Społeczny Komitet ds. bezpieczeństwa w ruchu drogowym z Brzeźnicy. Nadmierna prędkość jest wciąż jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych w Polsce. Z analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego wynika, że w miejscach objętych nadzorem większość kierujących jedzie z dozwoloną prędkością, co oznacza, że prawdopodobieństwo zaistnienia zdarzeń drogowych spowodowanych nadmierną prędkość jest zminimalizowane.

źródło: ugdebica.pl