Dębica pamięta o Sybirakach

Dębiczanie upamiętnili tysiące rodaków zesłanych na Sybir. W kościele pw. św. Jadwigi oraz na cmentarzu wojskowym przy ul. Cmentarnej zgromadzili się przedstawiciele związków kombatanckich, władze samorządowe, harcerze, mieszkańcy oraz osoby, które przeszły gehennę wywózki na Wschód. Mszy Świętej przewodził ks. Aleksander Kustra.

Na cmentarzu wojskowym, przy pomniku poświęconym Sybirakom, który jest również symbolicznym grobem zmarłych i zamordowanych zesłańców, złożone zostały kwiaty i znicze. Młodzież z SAFO przedstawiła krótki, lecz bardzo wymowny program artystyczny.

Przypadający na 17 września Światowy Dzień Sybiraka upamiętnia wszystkich Polaków, którzy rozkazem Stalina zostali wywiezieni w głąb ZSRR. Do dzisiaj nie udało się jednoznacznie ustalić liczby zesłańców, których było setki tysięcy. Na Wschód zostali również wywiezieni przedwojenni mieszkańcy Dębicy. Wielu z nich nie wróciło nigdy do swojego rodzinnego miasta.