Dębica Pamięta! 78. rocznica rozstrzelania 54. Polaków przez okupanta niemieckiego obok Cegielni

78 lat temu, 2 lutego 1944 roku, przy nasypie kolejowym obok dębickiej cegielni 54 Polaków zostało rozstrzelanych przez niemieckiego okupanta. Dziś, jak każdego roku, upamiętniono te tragiczne wydarzenia i oddano hołd zamordowanym. Uroczystości patriotyczno-religijne rozpoczęło nabożeństwo w kościele pw. Ducha Św.

Po mszy świętej złożono kwiaty i znicze w miejscu pamięci przy cegielni, a także na Cmentarzu Wojskowym  przy zbiorowej mogile pomordowanych.

Na uroczystości upamiętniające 78 rocznicę rozstrzelania 54 Polaków przez okupanta niemieckiego obok Cegielni zaprosili: Burmistrz Miasta Dębicy, Proboszcz Parafii Matki Bożej Anielskiej, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej w Dębicy, Hufiec ZHP im. Dębickich Szarych Szeregów, Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego, oraz Miejski Ośrodek Kultury.