Dawid Pikor dyrektorem MOK – Serwis informacyjny Miasta Dębica

22 lipca 2022

Ikonka głośnika

Loading…

Burmistrz Mariusz Szewczyk powołał dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego dyrektorem został Dawid Pikor, który przez ostatnie 12 miesięcy pełnił obowiązki szefa MOK.

Dawid Pikor w Miejskim Ośrodku Kultury pracę rozpoczynał 11 lat temu jako pracownik do spraw technicznych. Później był odpowiedzialny za organizację imprez plenerowych. W latach 2017-2021 był kierownikiem Domu Kultury Mors. Po przejściu na emeryturę poprzedniego dyrektora – Jana Borka, Dawid Pikor został pełniącym obowiązki dyrektorem MOK.

Przed Komisją Konkursową powołaną przez burmistrza Dębicy zaprezentował i udokumentował wymaganą wiedzę trafnie identyfikując problemy stojące przed instytucją, propozycje ich rozwiązania oraz wizję rozwoju ośrodka na najbliższe lata.

Dyrektor MOK z wykształcenia jest ekonomistą, którą ukończył na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Ma ukończone także szkolenie dla Animatorów Kulturalno-Oświatowych. Od wielu lat pasjonuje się fotografią. Lubi słuchać muzyki, grać w gry planszowe oraz oglądać spektakle teatralne.

Burmistrz Mariusz Szewczyk powołał dyrektora MOK na pięcioletnią kadencję.

Źródło: https://debica.pl/dawid-pikor-dyrektorem-mok/