Czy w dębickim Mechaniku będzie klasa wielozawodowa pod patronatem Dębickiego Parku Przemysłowego? – rozmowy trwają

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczniów i pracodawców. Aby zwiększyć zainteresowanie kształceniem przyszłych wykwalifikowanych pracowników powstał zamiar stworzenia klasy wielozawodowej pod patronatem Dębickiego Parku Przemysłowego. Wraz z rozpoczęciem nauki uczniowie podpisywaliby umowę z konkretnym przedsiębiorcom oraz Ochotniczym Hufcem Pracy. Młodzież w pierwszych latach nauki wykonywałaby pracę nie w zakładzie, ale na warsztatach szkolnych.

Zdaniem pomysłodawców powstanie nowej klasy pozwoli na lepsze wykorzystanie szkolnego wyposażenia oraz łagodniejsze wejście uczniów na rynek pracy. Wszelkie czynności wykonywane przez młodocianych pracowników mają kontrolować odpowiednio dobrani opiekunowie. Temat dyskutowany był podczas spotkania Członków Rady Patronackiej działającej przy szkole oraz zaproszonych gości.

Powstanie klasy patronackiej Dębickiego Parku Przemysłowego na poziomie Szkoły Branżowej I Stopnia, bo tak dokładnie brzmi jej nazwa, to innowacyjne przedsięwzięcie. Przed rozpoczęciem nauki konieczne będzie stworzenie programów zajęć na Warsztatach Szkolnych. W tej kwestii kadra dębickiego „Mechanika” ma jednak duże doświadczenie związane z wieloletnią współpracą z dębickimi firmami. Nową koncepcją zainteresowane jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Niebawem ma dojść w tej sprawie do dalszych rozmów.