Czterdziestu Strzelców złożyło przyrzeczenie – Serwis informacyjny Miasta Dębica

10 czerwca 2022

Ikonka głośnika

Loading…

Po raz pierwszy „Strzelcy” Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego złożyli przyrzeczenie na nowy sztandar związku. Uroczystość odbyła się w Dębicy w dniu święta 5. Pułku Strzelców Konnych.

Czterdziestu Strzelców złożyło przyrzeczenie

Czterdziestu Strzelców złożyło przyrzeczenie

Czterdziestu Strzelców złożyło przyrzeczenie

Czterdziestu Strzelców złożyło przyrzeczenie

Czterdziestu Strzelców złożyło przyrzeczenie

Czterdziestu Strzelców złożyło przyrzeczenie

Czterdziestu Strzelców złożyło przyrzeczenie

Czterdziestu Strzelców złożyło przyrzeczenie

Czterdziestu Strzelców złożyło przyrzeczenie

Czterdziestu Strzelców złożyło przyrzeczenie

Czterdziestu Strzelców złożyło przyrzeczenie

Czterdziestu Strzelców złożyło przyrzeczenie

Czterdziestu Strzelców złożyło przyrzeczenie

Czterdziestu Strzelców złożyło przyrzeczenie

Czterdziestu Strzelców złożyło przyrzeczenie

Czterdziestu Strzelców złożyło przyrzeczenie

Czterdziestu Strzelców złożyło przyrzeczenie

Czterdziestu Strzelców złożyło przyrzeczenie

Czterdziestu Strzelców złożyło przyrzeczenie

Czterdziestu Strzelców złożyło przyrzeczenie

Czterdziestu Strzelców złożyło przyrzeczenie

Czterdziestu Strzelców złożyło przyrzeczenie

Czterdziestu Strzelców złożyło przyrzeczenie

Czterdziestu Strzelców złożyło przyrzeczenie

Czterdziestu Strzelców złożyło przyrzeczenie

Czterdziestu Strzelców złożyło przyrzeczenie

Czterdziestu Strzelców złożyło przyrzeczenie

Z uwagi na warunki atmosferyczne uroczystości przyrzeczenia strzeleckiego odbyły się w budynku byłego gimnazjum przy ulicy Cmentarnej, a nie jak pierwotnie planowano na stadionie przy ulicy Akademickiej.

Po Mszy św. celebrowanej przez kapelana WOT ks. ppor. Marcina Krępę oraz ks. Andrzeja Surowca proboszcza parafii pw. Krzyża Świętego i Matki Bożej Bolesnej, na dziedzińcu dawnej szkoły, 40 strzelców z Dębicy złożyło przyrzeczenie strzeleckie.

Młodzi członkowie organizacji po raz pierwszy składali przyrzeczenie na nowy sztandar związku, który w rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego, 12 maja 2022 roku, nadał „Strzelcowi” szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Rotę przyrzeczenia odczytał zastępca burmistrza Dębicy Maciej Małozięć.

Uroczystość była okazją do wręczenia związkowych wyróżnień. Krzyże Strzeleckie, z rąk komendanta głównego st. insp. ZS Marka Matuły, otrzymali – srebrny krzyż: mł. insp. Andrzej Lis, brązowy krzyż: st. sierż. Aleksander Giza oraz żołnierz WOT kpr. Jan Rec.

Replikę odznaki 1. Brygady Legionów, w uznaniu zasług za wierną służbę, otrzymał dowódca Jednostki Strzeleckiej 2017 im. Tadeusza Münicha w Dębicy – Artur Lis.

W uroczystości obok władz Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego, strzelców oraz członków ich rodzin, wzięli udział przedstawiciele Wojska Polskiego i Środowiska 5. Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej w Dębicy. Miasto Dębica reprezentował wiceburmistrz Maciej Małozięć, który podziękował Związkowi Strzeleckiemu za ofiarną służbę w środowisku lokalnym.

Źródło: https://debica.pl/czterdziestu-strzelcow-zlozylo-przyrzeczenie/