Człowiek Roku 2015

reklama

Po raz kolejny wybrano Człowieka Roku podczas plebiscytu organizowanego przez redakcję Obserwatora Lokalnego. Czytelnicy tygodnika mogli wyłonić zwycięzców spośród 18 nominowanych w sześciu kategoriach. Laury Czytelników otrzymało ostatecznie sześć osób, które zdaniem lokalnej społeczności najbardziej zasługują na wyróżnienie i docenienie.

W kategorii „kultura” bezkonkurencyjny okazał się Paweł Szczerbiński. Za działalność w oświacie Laurem Czytelników nagrodzono Dorotę Kliś, a w kategorii „polityka i samorząd” najwięcej głosów zebrała Halina Kuszowska. W kategorii „działalność społeczna” górowała Stanisława Rakoczy, z kolei najlepszym w „sporcie” okrzyknięty został Grzegosz Matyfi.

W kategorii „gospodarka” zwyciężył Aleksander Truszczyński.  Prezes Zarządu Tikkurila Polska S.A otrzymał również tytuł Człowieka Roku 2015.

Wszyscy nagrodzeni na tegorocznej gali zgodnie podkreślali, że otrzymane wyróżnienia są dla nich bardzo cenne i stanowią dodatkową mobilizację do dalszej pracy na rzecz rozwoju naszego regionu.