Cyfrowe Kluby Seniora

Gmina Miasta Dębica przystąpiła do realizacji projektów „Cyfrowe Kluby Seniora” finansowanych ze środków Ministra Cyfryzacji.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w ramach konkursu na doposażenie stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów, nowe komputery i tablety trafiły do uczestników korzystających z zajęć w Dziennym Domu Senior+ ul. Mościckiego, oraz w Domu Dziennego Pobytu pn. „Dom Seniora” przy ul. Rzeszowskiej w Dębicy Wysokość dofinansowania to prawie 40  000 zł.

Za uzyskane środki zakupiono 10  laptopów i 12 tabletów, z których seniorzy będą korzystać podczas pobytu w placówkach. Warsztaty przeprowadzone zostaną przez wolontariuszy posiadających odpowiednie kwalifikacje w danej dziedzinie i zrealizowane będą w taki sposób, aby każdy uczestnik mógł w swoim tempie poszerzać  i nabywać nową wiedzę z zakresu obsługi komputera i korzystania z internetu. Pod okiem fachowców uczestnicy nauczą się, jak bezpiecznie korzystać z internetowej poczty, zakupów czy zdalnego dostępu do usług urzędów i instytucji.

W związku z tym, że wśród uczestników Ośrodków Wsparcia widoczne jest duże zapotrzebowanie na pomoc w zakresie zwiększania kompetencji cyfrowych osób starszych, wyposażanie naszych placówek senioralnych w sprzęt komputerowy pozwoli na przeciwdziałanie zagrożeniu wykluczenia cyfrowego tej właśnie grupy społecznej, a w szerszym zakresie wpłynie na poprawę jakości ich życia oraz przyczyni się do zwiększenia aktywności w społeczeństwie lokalnym.

Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy, który prowadzi Ośrodki Wsparcia SENIOR+ w Dębicy.

Projekty: „Cyfrowy Senior w Dziennym Domu Senior + w Dębicy ul. Mościckiego”, oraz „Cyfrowy Senior w Dziennym Domu Senior + w Dębicy ul. Rzeszowska” finansowane są ze środków Ministra Cyfryzacji.