Co z bioodpadami?

Mieszkańcy Gminy Dębica chcący przekazać większe ilości bioodpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Opadów Komunalnych w Paszczynie powinni wcześniej zgłosić taki zamiar telefonicznie na numer telefonu 601 291 038 lub 14 6817912. Zgłoszeniu telefonicznemu podlega dostarczenie odpadów w ilości przekraczającej powyżej 2 m3 lub powyżej 200 kg.

Ponadto przypominamy, że PSZOK w Paszczynie czynny jest godzinach od 7.00 do 15.00 od wtorku do soboty.

Powyższa informacja dotyczy osób, które zadeklarowały odbiór odpadów w sposób selektywny

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/co-z-bioodpadami-2076.html