Co dalej z „zerówką” w Pustkowie?

Gmina Dębica obecnie boryka się z problemem wyłonienia wykonawcy na zadanie „Przebudowa oddziału zerowego w ZS w Pustkowie”. Spowodowane jest to dużym skokiem cenowym materiałów budowlanych, ogromnym zapotrzebowaniem na specjalistów na rynku oraz brakiem wystarczających możliwości przerobowych wykonawców. W związku z powyższym istnieje ryzyko nie utworzenia przedmiotowego oddziału „0” w budynku Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie w nadchodzącym roku szkolnym. Jednakże Gmina Dębica nie rezygnuje z realizacji tego zadania. Możliwe jest, że termin wykonania zostanie przesunięty na najbliższy możliwy termin, aby najmłodsi mieszkańcy sołectwa Pustków i okolicznych sołectw mogli jak najszybciej korzystać z nowego oddziału.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/co-dalej-z-zerowka-w-pustkowie-2207.html