Chodnik w Brzeźnicy oddany do użytku

W dniu 4 grudnia 2020 r. Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Mielcu Zbigniew Tymuła, przedstawiciele Urzędu Gminy Dębica oraz Wykonawcy zadań dokonali odbioru dwóch inwestycji, które zostały sfinansowane z budżetu Gminy Dębica oraz budżetu Województwa Podkarpackiego:

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec Dębica – polegająca na budowie chodnika w km 54+387 – 54+775 strona prawa w m. Brzeźnica:

(budowa odcinka chodnika od stacji Maro-Trans w kier. Mielca).

I etap – budowa chodnika na dł.: 275mb

Udział Województwa: 170 000 zł
Udział Gminy: 200 000 zł
Łącznie: 370 000 zł
Wartość poprzetargowa: 261 532,07 zł
Wykonawca: Firma Remontowo-Budowlana Helena Szczęch Sędziszów Małopolski

W ramach robót dodatkowych – budowa chodnika na dł. 113mb
Wartość robót dodatkowych: 108 463,12 zł
Łączna długość chodnika: dł. 388mb
Łączna wartość robót: 369 995,19 zł

2. Remont istniejących odcinków chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica w centrum miejscowości Brzeźnica:

Odcinki remontowane:

od przejścia dla pieszych w rejonie stacji Maro-Trans w kier. mostu na Wielopolce (204mb),
wygrodzenie łańcuchowe obok przejścia dla pieszych w rejonie Zespołu Szkół (33mb),
od skrzyżowania na Bobrową w kier. skrzyżowania na Paszczynę (204mb). 

Budżet Województwa: 60 000 zł
Budżet Gminy: 40 000 zł
Łącznie: 100 000 zł
Wartość poprzetargowa: 69 729,23 zł
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych CENTROBUD Władysław Golba Dębica

W ramach robót dodatkowych – remont chodnika na dł. 128mb
Wartość robót dodatkowych: 28 987,41 zł 
Finansowanie ze środków Gminy: 39 486,66 zł
Finansowanie ze środków Województwa: 59 229,98 zł
Łączna wartość robót: 98 716,64 zł

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/chodnik-w-brzeznicy-oddany-do-uzytku-1870.html