Chcesz się kształcić, żyć aktywnie i jesteś osobą niepełnosprawną? Skorzystaj z programu Aktywny samorząd

reklama

Chcesz się kształcić, żyć aktywnie i jesteś osobą niepełnosprawną? Ten program jest właśnie dla Ciebie! Skorzystaj z programu „Aktywny samorząd”, którego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji.

W ramach programu:

Osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu ruchu lub dysfunkcją narządu słuchu mogą uzyskać:

 • pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy.
 1. Osoby niepełnosprawne z dysfunkcją obu kończyn górnych, dysfunkcją wzroku lub dysfunkcją słuchu mogą uzyskać:
 • pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • dofinansowanie do szkoleń z nabytego sprzętu i oprogramowania.
 1. Osoby niepełnosprawne mające problem z poruszaniem, mogą uzyskać:
 • pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
 1. Osoby niepełnosprawne aktywne zawodowo mogą otrzymać pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla dziecka, przebywającego w żłobku lub przedszkolu (zwrot kosztów opłaty za żłobek/przedszkole).

 

 1. Program „Aktywny samorząd” oferuje pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższej, a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Powiat dębicki realizuje Program „Aktywny samorząd” który, skierowany jest do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wszelkie informacje, a także druki wniosków o dofinansowanie można uzyskać [tekst wycięty]w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy oraz na stronie internetowej www.pcprpowiatdebicki.pl/